Skip to content

Category: Kristendom

Bryllaupet til Guds Son.

Komme inn i Guds rike. Jesus velsigna småborna og sa at vi skulle la dei komme til han, for Guds rike høyrde slike til, dei voksne måtte verte som born […]

Be så skal de få

Ta imot givaren. Jesus gir oss barnekår hos Gud, han er vegen til Faderen. Gud elskar oss og har omsorg for oss som sine born. Vi har mange gongar høyrt […]

Nasjonal frigjering

Bygge på evangeliets grunnvoll. Israels-folket vart bortførde til Babylonia som slavar, men så fekk dei kome heim att til landet sitt. Det same gjaldt dei små nabofolka deira. Dei vart […]

Kongeleg presteskap

Jesus er vår øvsteprest og talsmann hos Faderen og den Heilage Ande er vår talsmann på jorda. Jesus bad for syndarar og døde i staden for oss, slik vart han […]

Bibel-tolking og åndskamp

Bilde-tekst: Kong David ville ha folketeljing. Det var no med matematikk og dermed rasjonell innsikt. Men då vart det noko til styr, kva med den åndelege innsikta? Velsigninga eller forbanninga. […]

Leve, blomstre og bere frukt

Bildetekst: Denne rosebusken vart mykje prektigare etter at den fekk noko å støtte seg på. Innleiing: Menneska lengtar etter Gud og han lengtar etter å fylle den lengselen. Han er […]

Immanuel; Gud med oss

Den Gode Hyrdingen og den Duglause Hyrdingen. Jesajas profeterte om at ei jomfru skulle verte med barn og føde Immanuel, som betyr «Gud med oss». Slik sende Gud Son sin […]

JHVH og treeiningheita.

Bilde: Tetragrammet i ei strålande sol bak Kristus på krossen. Skulptur i Église Saint-Merri i Paris. Gud er ein og tre-einig. Gud gjorde namnet sitt kjent; JHVH. Så kvar den som kallar […]