Dyret med 7 hovud og 10 horn i Johannes Openberring.

Bilde: Av Kimon Berlin, user:Gribeco – Ukjent, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=921825 Innleiing. Dei aller fleste i vår kultur har vel høyrt om Dyret i Johannes Openberring, det har sju hovud […]

Pressa driv hat-propaganda.

Pressa får folk til å hate kvarandre. M24.NO Det er et problem at pressen får folk til å hate hverandre som pesten «Oppslagene om rasisme etter EM-finalen ble en trend […]

Value and entropy.

The money and the entropy. The money represents the order of nature, in the natural resources, in the goods we have produced, in the society we have built up and […]

Guds rike, Israel og heidningane.

Søk først Guds rike og hans rettferd, så skal vi få alt det andre i tillegg til det. Åndeleg og materiell velsigning.  Ta imot Guds rike som eit lite barn. […]

Skapinga, frelsa og vitskapen.

Dobbel tolking av den andre skapingssoga. I 1.Mos.2 er det sagt at Gud skapte mannen av mold frå marka og bles livsens ande i nasa hans og han vart til […]