Skip to content

Category: Møre-Jarl

Imperialisme og nasjonal frigjering 5. Krise for planøkonomien.

Bilde-tekst: Ramses 2, henta frå https://snl.no/Ramses_2 . Innleiing. Pyramidene i Egypt vart bygde ikring 2600- 1600 f.Kr. Dei står som monument over ein gammal «høgtståande kultur», men kor mange tenker over for […]

Adelstand eller barnekår hos Gud.

Bildetekst: Adelen var en av de tre stendene (samfunnsgruppene) i middelalderen, sammen med geistligheten (prester, biskoper) og bønder/borgere. En fransk fremstilling av stendersamfunnet på 1200-tallet: Prest, ridder og arbeidsmann. (Henta […]