Skip to content

Category: Uncategorized

Klimaforskinga og fysikken.

Ivar Giæver er ein norsk-amerikanar som tok nobelprisen i fysikk. Han er ein av dei som melde seg ut av Amerikas fysikk-foreining (APS) på grunn av klimavedtaket. Han hevda det […]

Forbanning, trældom, krig og spetakkel.

Den åndelege nedtrakkinga. Daniel profeterte om at heidningane skulle trakke ned heilagdomen deira og setje opp den øydande styggedomen. Dette skjedde under Antiokus 4. Epifanes. Men Jesus profeterte også om […]

JERUSALEM, GUDS KONE?

  Jerusalem var Guds kone, han talte til henne og venta at ho skulle svare han, men ho byrja å svare andre i staden.   Jerusalem var Guds kone, så […]

ANTIKRIST, DYRET OG DEN FALSKE PROFET.

  Vranglære om Antikrist og Dyret. Mange kristne hevdar at Dyret i Op.17-18 er Antikrist, men det er vranglære, det beror på ei feiltolking av Daniels bok og resonnementet er […]