ANTIKRIST, DYRET OG DEN FALSKE PROFET.

  Vranglære om Antikrist og Dyret. Mange kristne hevdar at Dyret i Op.17-18 er Antikrist, men det er vranglære, det beror på ei feiltolking av Daniels bok og resonnementet er […]