About

Kristendom.

Kristen teologi og filosofi, samanlikna med realfag.

Artiklar om dette er på menyen “blog”, nyare artiklar er også på menyen “Kristen Filosofi”. Eg har lese Bibelen og så har eg examen philosophicum og har studert realfag. Eg tok praktisk pedagogisk undervisning og er adjunkt med undervisningskompetanse i matematikk og fysikk.

Kristne møte.

Eg har praktisert den kristne trua ved å søke samfunn med Gud på evangeliets grunnvoll og gå på kristne møte. Eg har påkalla Kristus som min frelsar og Herre og fått oppleve at han har svara meg gjennom tyding av tungetale på evangeliske og karismatiske møte. Dette har eg skrive om på bloggesida mi, tsivert.com, menyen “Sivert’s Speakers’ Corner” er ein link til den.

Realfag.

“Trua og Entropien” (Faith and Entropy) handlar om kristendom og realfag. Eg har teke del i debatt om det på engelske nettstadar og referert til det på “Value and entropy” og på norske nettstadar og referert til det på “Kapitalen og entropien”.

Eg studerte fyrst og fremst matematikk, fysikk og informatikk. Så kjemi og biologi, spesielt molekylærbiologi. Eg har grunnkurs i statistikk, geologi og astronomi.