Skip to content

Dyret med 7 hovud og 10 horn i Johannes Openberring.

Bilde: Av Kimon Berlin, user:Gribeco – Ukjent, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=921825 Innleiing. Dei aller fleste i vår kultur har vel høyrt om Dyret i Johannes Openberring, det har sju hovud […]

Pressa driv hat-propaganda.

Pressa får folk til å hate kvarandre. M24.NO Det er et problem at pressen får folk til å hate hverandre som pesten «Oppslagene om rasisme etter EM-finalen ble en trend […]

Value and entropy.

The money and the entropy. The money represents the order of nature, in the natural resources, in the goods we have produced, in the society we have built up and […]

Guds rike, Israel og heidningane.

Søk først Guds rike og hans rettferd, så skal vi få alt det andre i tillegg til det. Åndeleg og materiell velsigning.  Ta imot Guds rike som eit lite barn. […]

Prest, psykolog eller lystløgnar?

Bilete av Wilhelm Wundt. Han grunnla psykologien som sjølvstendig vitskap. Innleiing. Å søke samfunn med Gud på evangeliets grunnvoll er ei uerstatteleg psykologisk metode. Har strategien som ved opprøret mot […]